ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว ปชส.    19/2548

วันที่แถลงข่าว           28  กรกฎาคม  2548

เรื่อง    การจัดเก็บภาษีสรรพากรสำหรับอีสานตอนบน     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

                      เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2548   นายสาธิต  รังคสิริ รองอธิบดีกรมสรรพากรและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในแถบอีสานตอนบน (สำนักงานสรรพากร ภาค 10) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและมอบนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงาน  และได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 -  มิถุนายน 2548 สามารถจัดเก็บภาษีจำนวน 5,426.63 ล้านบาท  สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 13.87 และสูงกว่าประมาณการร้อยละ8.39 มากกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.7

 

                      นายสาธิต  รังคสิริ    เปิดเผยว่า   “ สำหรับระดับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจบ้างเล็กน้อย   แต่ยังมีปัจจัยบวกจากระดับราคาพืชผลทางการเกษตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี    เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ไม้ยูคาลิปตัส เนื่องจากยังมีความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้ธุรกิจอื่นๆ ในท้องถิ่นมีการขยายตัวตามไปด้วย เช่น ซื้อขายรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รับเหมาก่อสร้าง และการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่อง เที่ยวที่เชี่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน  มีการขยายตัวสูงขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ผลการจัดเก็บภาษีของอีสานตอนบนสูงกว่าประมาณการไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.8 ค่อนข้างแน่นอน  ซึ่งแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ว่ายังดีอยู่ต่อเนื่อง ”

 

                      ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายสาธิต รังคสิริ  ยังให้นโยบายในการจัดเก็บภาษี ขอให้เห็นการให้บริการผู้เสียภาษีให้ดี โปร่งใส  เหมาะสม  เป็นธรรม

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161