ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว ปชส.     22/2548

วันที่แถลงข่าว      15  สิงหาคม  2548

เรื่อง      กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ  ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     

               จากการที่เกิดเหตุอุทกภัยหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือ ทำให้ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ. 30) ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เกิดความยากลำบากและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

 

                กรมสรรพากรจึงได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ภ.พ. 30) ให้กับผู้ประกอบการในท้องที่ที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  อำเภอเมืองเชียงใหม่  1  อำเภอเมืองเชียงใหม่  2    อำเภอสารภี อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง และอำเภอแม่ริม  รวมทั้งในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้แก่  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  อำเภอปาย   และอำเภอปางมะผ้า    สำหรับเดือนภาษีกรกฎาคม 2548  ซึ่งเดิมจะต้องยื่นแบบ  ภ.พ. 30  และชำระภาษีภายในวันที่ 15 สิงหาคม  2548 นี้   นั้นขยายเวลาให้สามารถยื่นแบบ ภ.พ. 30  ได้จนถึงวันที่  15  กันยายน  2548   แทน

 

 

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161