ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว ปชส.    12/2548

วันที่แถลงข่าว       3  มีนาคม  2548

เรื่อง    การรับมอบชุดหนังสือ  “โครงการความรู้คู่เด็กไทย......จากใจสรรพากร”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                     กรมสรรพากรได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของการร่วมกันสร้างเยาวชนให้มีความสามารถเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและสติปัญญา  เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศในภายภาคหน้า  จึงได้จัดหนังสือชุด “วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน”  อันประกอบด้วยความรู้รอบตัวต่างๆ เกี่ยวกับพื้นฐานของธรรมชาติ การพัฒนาเทคโนโลยี  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เช่น  วิชาชีววิทยาและกลศาสตร์ อันเป็นองค์ประกอบทางสังคมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จำนวน 20 เล่ม  แจกให้แก่โรงเรียนในแต่ละอำเภอ  (1 อำเภอ 1 โรงเรียน) ทั่วประเทศ

 

                   ในการนี้มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับหนังสือชุดนี้ จำนวนทั้งสิ้น 899 โรงเรียน  โดยคาดว่าจะมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือชุดนี้และใช้เป็นคู่มือในการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาตนเองให้เติบโตในสังคมอย่างมีคุณภาพ   ประมาณ 250,000 คน

 

                   นายศิโรตม์   สวัสดิ์พาณิชย์    อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า   “ การปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนรักการอ่านพร้อมไปกับการกระตุ้นให้รู้จักคิดเป็นการลงทุนทางสมองที่มีค่ายิ่ง  การมอบหนังสือชุดนี้ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชนไทยที่กรมสรรพากรมอบให้แก่สังคม  ซึ่งในวันนี้นอกจากจะมอบหนังสือแก่กระทรวงศึกษาธิการสำหรับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว กรมสรรพากรยังได้มอบหมายให้สรรพากรพื้นที่/สรรพากรพื้นที่สาขา    เป็นตัวแทนทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนในท้องที่ในการส่งมอบหนังสือพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วย ”

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161