ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2514) ยกเลิกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2517)
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ค่ารับรอง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) การงดหรือลดเบี้ยปรับ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2517) การกำหนดส่วนลดในการคำนวณราคามาตราฐาน
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) การหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากการโอนกิจการปิโตรเลียม
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2536) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณแบ่งแยกรายได้รายจ่าย
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, April 17, 2015

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161