ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลรูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกฤษฎีกา
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
กฎกระทรวง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกระทรวงการคลัง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำสั่งกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
ข่าวการปรับปรุง
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
Download
iconเมนูด้านซ้าย  
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
iconเมนูด้านซ้าย
ว่าง
ว่าง


 

 

  หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน

มาตรา 14 ความหมายของภาษีอากรประเมิน

มาตรา 15 ให้ใช้บทบัญญัติบังคับแก่ภาษีอากรประเมินทุกประเภท

มาตรา 16 ความหมายของเจ้าพนักงานประเมิน

 

 

ส่วน 1 การยื่นรายการและการเสียภาษีอากร

มาตรา 17 การยื่นรายการ รายงาน งบดุล การสั่งให้มีบัญชีพิเศษ

มาตรา 18 การประเมินภาษีอากรจากรายการที่ยื่น

มาตรา 18 ทวิ กรณีจำเป็นต้องประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดยื่นรายการ

มาตรา 18 ตรี กำหนดเวลาชำระภาษีกรณีการประเมิน

มาตรา 19 การออกหมายเรียกกรณียื่นรายการไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์

มาตรา 20 การประเมินภาษีกรณียื่นรายการไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์

มาตรา 21 การประเมินภาษี กรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่ง หรือ ไม่ตอบคำถาม

มาตรา 22 การเรียกเก็บเบี้ยปรับ กรณียื่นรายการไม่ถูกต้อง

มาตรา 23 การออกหมายเรียก กรณีไม่ยื่นรายการ

มาตรา 24 การประเมินภาษี กรณีไม่ยื่นรายการ

มาตรา 25 การประเมินภาษี กรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่ง หรือ ไม่ตอบคำถาม

มาตรา 26 การเรียกเก็บเบี้ยปรับ กรณีไม่ยื่นรายการ

มาตรา 27 เงินเพิ่มและการคำนวณเงินเพิ่ม

มาตรา 27 ทวิ การงดหรือลดเบี้ยปรับ

มาตรา 27 ตรี กำหนดเวลาการขอคืนภาษีอากร

มาตรา 27 จัตวา การส่งเอกสารเพื่อการคืนภาษี

 

 

ส่วน 2 การอุทธรณ์

มาตรา 28 แบบที่ใช้ในการอุทธรณ์

มาตรา 29 การอุทธรณ์ กรณีอำเภอมีหน้าที่ประเมินและการอุทธรณ์ต่อศาล

มาตรา 30 การอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการ

มาตรา 31 การชำระภาษีในระหว่างอุทธรณ์

มาตรา 32 การออกหมายเรียกเพื่อพิจารณาอุทธรณ์

มาตรา 33 ห้ามอุทธรณ์

มาตรา 34 คำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทำเป็นหนังสือ และ ส่งไปยังผู้อุทธรณ์

 

 

ส่วน 3 บทกำหนดโทษ

มาตรา 35 กรณีไม่ยื่นรายการ ไม่ออกหนังสือรับรอง ไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งความ

มาตรา 35 ทวิ กรณีทำลาย ย้าย ซ่อนเร้น หรือ โอนทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด

มาตรา 36 โทษกรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก

มาตรา 37 โทษกรณีหลีกเลี่ยงภาษีโดยแจ้งความเท็จ ฉ้อโกง หรือ อุบาย

มาตรา 37 ทวิ โทษกรณีไม่ยื่นรายการโดยเจตนา

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, July 28, 2014

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161