ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
มิถุนายน
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าใช้คืนราคาสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อ
         และค่าขาดประโยชน์ตามคำพิพากษาของศาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05364 วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05368 วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีระบุที่อยู่ไม่ตรงกับที่ได้จดทะเบียนไว้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05369 วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการขนส่งทางเรือ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05399 วันที่ : 8 มิถุนายน 2542
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเมื่อสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05533 วันที่ : 11 มิถุนายน 2542
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อของกิจการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05640 วันที่ : 14 มิถุนายน 2542
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินภายในประเทศระบบใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.06061 วันที่ : 24 มิถุนายน 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161