ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif
มิถุนายน
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการให้กู้ยืมเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05502 วันที่ : 11 มิถุนายน 2542
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณรายจ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05531 วันที่ : 11 มิถุนายน 2542
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71 (1)
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05537 วันที่ : 11 มิถุนายน 2542
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05538 วันที่ : 11 มิถุนายน 2542
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินมัดจำสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว
เลขที่หนังสือ : กค 0811/06022 วันที่ : 23 มิถุนายน 2542
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายทรัพย์สินของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
         กรณีการรับจ้างผสมเคมีภัณฑ์แล้วส่งออกไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05186 วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อจากการใช้พื้นที่อาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05187 วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05191 วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการ
         โทรศัพท์เคลื่อนที่
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05192 วันที่ : 2 มิถุนายน 2542
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอัตราภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.05227 วันที่ : 3 มิถุนายน 2542
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161