ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
 
   

สรรพากรร่วมกับ ธกส.เตรียมความพร้อมยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ทั่วประเทศ

นางสาวเพรามาตร หันตรา ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมสรรพากร เป็นประธานในการมอบบัตร e-Filing Privilege Card
และเป็นประธานฯในการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.2
ให้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีกำหนดจะยื่นแบบฯ
ดังกล่าวได้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 นี้ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ณ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารกรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

   
clear-gif
Last update :
 Friday, January 27, 2012

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์