ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
Untitled Document
 
   

สรรพากรร่วมกับ ธกส.เตรียมความพร้อมยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ทั่วประเทศ

นางสาวเพรามาตร หันตรา ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมสรรพากร เป็นประธานในการมอบบัตร e-Filing Privilege Card
และเป็นประธานฯในการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.2
ให้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีกำหนดจะยื่นแบบฯ
ดังกล่าวได้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 นี้ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ณ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารกรมสรรพากร
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555

   
clear-gif
Last Update : Thursday, March 3, 2016