ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


:: ข้อหารือภาษีอากร ::
ข้อหารือภาษีอากร
เลขที่หนังสือ เรื่อง ลงวันที่
กค.0811/4818 การชำระค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม 30 พ.ค. 2545
กค 0811/5016 การชำระค่าบริการวงจรความเร็วสูงระหว่างประเทศ 4 มิ.ย. 2545
กค 0706(กม.09)/026 การจ่ายค่าจดทะเบียน Web Address และค่าเช่าพื้นที่บน Server 7 ม.ค. 2546
กค 0706/6478 การขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 ก.ค. 2550
กค 0706/4070 การให้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 27 พ.ค. 2552
กค 0706(กม.05)/3655 การขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 1 มิ.ย. 2553
กค 0702/3805 การซื้อ - ขาย รูปภาพผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 4 มิ.ย. 2553
กค 0702/พ.8679 การให้บริการข่าวบนเว็บไซต์และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ 19 ธ.ค. 2551
กค 0702/5435 การให้บริการเกมส์ออนไลน์บนเว็บไซต์และได้มีการใช้บริการในต่างประเทศ 29 ส.ค. 2551
กค 0706/พ./6172 การโฆษณาเว็บไซต์และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ 2 ก.ค. 2546
กค 0706(กม.05)/1022 การจ่ายค่าบริการให้กับเว็บไซต์ในต่างประเทศ 8 ธ.ค. 2547
กค 0706/6506 การจ่ายค่าโฆษณาให้กับเว็บไซต์ในต่างประเทศ 3 ก.ค. 2550
กค 0706/9922 อากรแสตมป์ กรณีค่าบริการจากการใช้ข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ 30 พ.ย. 2549
กค 0702/7386 การบริการเทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์ในต่างประเทศ 12 ก.ย. 2554
กค 0811/11792 การจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตไปต่างประเทศ 20 ธ.ค. 2544
กค 0706/พ./9322 การจ่ายค่าโฆษณาและค่าserverในต่างประเทศ 10 พ.ย. 2549
กค 0706/4327 กรณีบริษัทต่างด้าวให้บริการเว็บไซต์ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 4 พ.ค. 2547
กค 0706/พ./4141 การให้บริการวิจัยข้อมูลและส่งผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 19 เม.ย. 2550
กค 0706/4622 การบริการฝึกอบรมออนไลน์ 7 มิ.ย. 2548
กค 0702/7064 การบริการธุรกรรมด้านบัตรเครดิตกรณีส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน 14 ก.ย. 2553
กค 0706/8872 การขายตั๋วโดยสารระหว่างประเทศแบบแพ็คเก็จ 17 ก.ย. 2546
     
     
 
 
clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Tuesday, October 14, 2014

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161