ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่: : 408513
เรื่อง: : ขายบัตรเติมเงินในการเล่นเกมส์ออนไลน์ที่มี Option พิเศษ ถือเป็นการให้บริการ
 
คำถาม: : บริษัทประกอบกิจการให้บริการเกมส์ออนไลน์ โดยมี User ID และ Password ให้กับสมาชิก ถ้าสมาชิกต้องการ Option พิเศษเพิ่มเติมจากเกมส์ธรรมดา ต้องซื้อบัตรเติมเงิน
                เพื่อจะได้เล่น Option นั้น การขายบัตรเติมเงินดังกล่าวถือเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ และจุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด
 
คำตอบ: :
           กรณีดังกล่าวถือเป็นการให้บริการ ดังนั้น ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทได้รับชำระราคาค่าบริการ ตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Wednesday, October 1, 2014

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161