ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


   
คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสงค์ขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ย
วิธีการขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สินค้าที่นักท่องเที่ยวมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แบบคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (แบบ ภ.พ.10) ที่สามารถขอคืนภาษีได้
สถานที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเภทการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตารางอัตราการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สาเหตุหลักที่นักท่องเที่ยวไม่ได้รับคืนเงินภาษี
แผนที่ตั้งสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
ตัวอย่างแบบคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (แบบ ภ.พ.10)
สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
   
clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Monday, July 11, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161