ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับภาษีอากร

 

 

 

 

 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา( Personal Income Tax )
ภาษีเงินได้นิติบุคคล( Corporate Income Tax )
ภาษีมูลค่าเพิ่ม( Value Added Tax )
ภาษีธุรกิจเฉพาะ( Specific Business Tax )
   
clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Tuesday, August 5, 2014

 


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161