ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : ๐๗๐๒/๔๗๐๘
วันที่ : ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สิน
ข้อกฎหมาย : มาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           มูลนิธิ ก (มูลนิธิฯ) หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สิน มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า กรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและภาคเอกชน จัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ ในการจัดงานครั้งนี้ บริษัท ข. จำกัด (บริษัทฯ) ได้สนับสนุนตู้ปลาพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตู้พระราชทานและตู้ฝีพระหัตถ์ที่ใช้ถวายงานวันประมงน้อมเกล้าฯ จำนวน ๓ ชุด มีมูลค่าเป็นเงินจำนวน ๖๓,๒๘๐ บาท และบริษัทฯ มีความประสงค์จะขอรับหลักฐานการรับบริจาคจากมูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้ประกอบการหักรายจ่ายในคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มูลนิธิฯ จึงขอหารือว่า มูลนิธิฯ ควรออกหลักฐานการรับบริจาคให้กับบริษัทฯ อย่างไร
แนววินิจฉัย            กรณีที่มูลนิธิฯ ได้รับบริจาคตู้ปลาพร้อมอุปกรณ์ตามข้อเท็จจริงข้างต้น มูลนิธิฯ ควรออกหลักฐานการรับบริจาคระบุรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคให้ชัดเจน โดยบริษัทฯ มีสิทธินำมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : ๘๒/๔๐๘๗๓
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, August 23, 2019

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161