ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 ::
1. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนเงินภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๑๓๔ วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
2. เรื่อง : ภาระภาษี กรณีการเช่าและซื้อที่ดินสำหรับสถานกงสุล
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๑๓๖ วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
3. เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.๑ – ค.อ.๔ เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๑๓๗ วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
4. เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.๑ - ค.อ.๔ เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๑๓๘ วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
5. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจ้างทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงาน
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๕๔๓๔ วันที่ : ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, September 15, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161