ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 ::
1. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2670 วันที่ : 2 เมษายน 2561
2. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.2673 วันที่ : 2 เมษายน 2561
3. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการแก่บริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./2753 วันที่ : 5 เมษายน 2561
4. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินปันผลที่ได้รับเนื่องจากการควบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2915 วันที่ : 11 เมษายน 2561
5. เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3071 วันที่ : 20 เมษายน 2561
6. เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รับคำขอวีซ่าและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3205 วันที่ : 24 เมษายน 2561
7. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายคาร์บอนเครดิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3206 วันที่ : 24 เมษายน 2561
8. เรื่อง : การพิจารณาขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3380 วันที่ : 30 เมษายน 2561
9. เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการให้เช่าทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3381 วันที่ : 30 เมษายน 2561
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, July 5, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161