ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ในการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1982 วันที่ : 7 มีนาคม 2561
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.1983 วันที่ : 7 มีนาคม 2561
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ใช้บริการวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.2337 วันที่ : 20 มีนาคม 2561
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการตามมาตรา 60 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2385 วันที่ : 21 มีนาคม 2561
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2531 วันที่ : 27 มีนาคม 2561
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีนักบินประจำกองพร้อมรบของกองทัพอากาศได้รับเงินค่าฝ่าอันตรายประเภทเงินเพิ่มพิเศษค่านักบิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2532 วันที่ : 27 มีนาคม 2561
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการควบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.2539 วันที่ : 27 มีนาคม 2561
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าซึ่งมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินที่ให้เช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2540 วันที่ : 27 มีนาคม 2561
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสวัสดิการพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2065 วันที่ : 9 มีนาคม 2561
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, June 15, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161