ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 ::
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวเนปาล
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๓๑๐๓ วันที่ : ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขอผ่อนผันการใช้ที่อยู่เดิมตามที่ได้ระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๓๓๙๘ วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๓๔๐๖ วันที่ : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าให้บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๓๕๘๐ วันที่ : ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, July 9, 2019

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161