ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 ::
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๑๕๒๘ วันที่ : ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๑๖๘๔ วันที่ : ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการให้แก่นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๑๗๐๒ วันที่ : ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขอสิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนสองเท่าของการบริจาคสำหรับผู้บริจาค
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๑๘๓๐ วันที่ : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหัก รายจ่ายใด ๆ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๒๓๑๘ วันที่ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, April 25, 2019

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161