ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๕๘๗๒
วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้จากการประกอบกิจการ
ข้อกฎหมาย : มาตรา พระราชกฤษฎีกา ๕๘๖
ข้อหารือ

          บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและขายยางมะตอยทั้งในและต่างประเทศ ได้รับอนุมัติให้เป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย (บริษัทย่อย) ทำหน้าที่กลั่นน้ำมันดิบให้กับบริษัทฯ . บริษัทฯ สั่งซื้อน้ำมันดิบในต่างประเทศ และส่งให้บริษัทย่อยทำหน้าที่กลั่นน้ำมันดิบและรักษาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น โดยบริษัทฯ เสียค่าบริการการกลั่นน้ำมันดิบให้กับบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังทำหน้าที่ส่งมอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นให้กับลูกค้าในต่างประเทศตามคำสั่งของบริษัทฯ โดยมิได้เข้ามาในประเทศไทย . บริษัทฯ หารือว่า กรณีที่บริษัทฯ ซื้อน้ำมันดิบและว่าจ้างบริษัทย่อยกลั่นน้ำมันดิบโดยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นได้มีการขายไปยังประเทศต่างๆ บริษัทฯ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

แนววินิจฉัย            หากบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๕๘6) พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๕๘6) พ.ศ. ๒๕๕๘ รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศดังกล่าวของบริษัทฯ ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๕๘6) พ.ศ. ๒๕๕๘
เลขตู้ : ๘๐/๔๐๔๖๖
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, November 9, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161