ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 : 2 :
 
11.
เรื่อง : สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินให้กับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา สถาบัน
เลขที่หนังสือ : กค. ๐๗๐๒/๗๐๒๕ วันที่ : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง กับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ.๗๒๓๒ วันที่ : ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๗๓๕๙ วันที่ : ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาให้บริการบำรุงรักษาไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค. ๐๗๐๒/๗๓๖๑ วันที่ : ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการตรวจสอบและประเมินภาษีอากรของผู้ประกอบการจดแจ้งบัญชีชุดเดียว
เลขที่หนังสือ : กค. ๐๗๐๒/พ./๗๔๐๓ วันที่ : ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
16.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/พ./๗๕๘๓ วันที่ : ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
17.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร
เลขที่หนังสือ : กค. ๐๗๐๒/พ./๗๖๕๓ วันที่ : ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีการโอนขายคะแนนสะสม
เลขที่หนังสือ : กค.๐๗๐๒/๗๖๕๕ วันที่ : ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการรับรู้รายได้สำหรับกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
เลขที่หนังสือ : กค ๐๗๐๒/๗๖๖๘ วันที่ : ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, November 26, 2018

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161