ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/พ./4249

วันที่

: 24 เมษายน 2550

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายหนังสือคู่มือพร้อมแผ่นโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

:         บริษัท ก. ได้จัดทำหนังสือสอบพิมพ์สัมผัส เป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส พร้อมแผ่นโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส โดยมีลักษณะเป็นแบบทดสอบความเร็วในการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการทดสอบเป็นหลัก ทั้งนี้ ในหนังสือและแผ่นโปรแกรมมีเนื้อหาเช่นเดียวกัน บริษัทฯ ได้จำหน่ายหนังสือพร้อมแผ่นโปรแกรมรวมกันในราคาเดียว มิได้กำหนดราคาแยกจากกันแต่อย่างใด จึงขอทราบว่า การขายหนังสือพร้อมแผ่นโปรแกรมดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

แนววินิจฉัย

:         กรณีบริษัทฯ จัดทำหนังสือพร้อมแผ่นโปรแกรมทดสอบความเร็วในการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ บนคอมพิวเตอร์ ตามข้อเท็จจริงข้างต้นนั้น หากหนังสือและแผ่นโปรแกรมดังกล่าวมีเนื้อหาสาระอย่างเดียวกัน และบริษัทฯ จำหน่ายในราคารวมกัน โดยมิได้กำหนดราคาแยกจากกัน ย่อมเข้าลักษณะเป็นการขายตำราเรียนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 70/34872

clear-gif
Last update : Thursday, August 8, 2013

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์