ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ

: กค 0706/พ./4249

วันที่

: 24 เมษายน 2550

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายหนังสือคู่มือพร้อมแผ่นโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

:         บริษัท ก. ได้จัดทำหนังสือสอบพิมพ์สัมผัส เป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส พร้อมแผ่นโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส โดยมีลักษณะเป็นแบบทดสอบความเร็วในการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการทดสอบเป็นหลัก ทั้งนี้ ในหนังสือและแผ่นโปรแกรมมีเนื้อหาเช่นเดียวกัน บริษัทฯ ได้จำหน่ายหนังสือพร้อมแผ่นโปรแกรมรวมกันในราคาเดียว มิได้กำหนดราคาแยกจากกันแต่อย่างใด จึงขอทราบว่า การขายหนังสือพร้อมแผ่นโปรแกรมดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

แนววินิจฉัย

:         กรณีบริษัทฯ จัดทำหนังสือพร้อมแผ่นโปรแกรมทดสอบความเร็วในการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ บนคอมพิวเตอร์ ตามข้อเท็จจริงข้างต้นนั้น หากหนังสือและแผ่นโปรแกรมดังกล่าวมีเนื้อหาสาระอย่างเดียวกัน และบริษัทฯ จำหน่ายในราคารวมกัน โดยมิได้กำหนดราคาแยกจากกัน ย่อมเข้าลักษณะเป็นการขายตำราเรียนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 70/34872

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161