ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คำชี้แจงกรมสรรพากร

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

(ภ.ง.ด.94) ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งยู่ในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

----------------------------

   

                             ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งอยู่ในท้องที่ดังกล่าวไม่อาจยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 ได้

 

                           กรณีถือเป็นเหตุจำเป็นอันสมควรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งอยู่ในท้องที่ดังกล่าว

 

                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งอยู่ในท้องที่ที่เกิดอุทกภัยสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 ออกไปจนถึงวันที่ 17  ตุลาคม 2548  โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

 

                          กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งอยู่ในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย ดังนี้

 

                         1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 ออกไปจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2548 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ได้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งอยู่ในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 8 ดังนี้

 

                            (1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1

                            (2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 2

                            (3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี

                            (4) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง

                            (5) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม

                            (6) สำนักงานสรรพากรพื้นที่เกาะคา

                            (7) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย (หน่วยจัดเก็บภาษีย่อยปางมะผ้า)

 

                       2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตาม 1. ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 เป็นยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่

17 ตุลาคม 2548

 

 จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                               กรมสรรพากร

                                                                             12 ตุลาคม 2548

 

สำนักกฎหมาย

โทร. 0-2272-8287-8    

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, January 17, 2012

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161