ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อดูแผ่นพับ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินไ ด้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา

บริจาคอย่างไรจึงจะได้สิทธิ 2 เท่า

พระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 420,428
รายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาประกาศ
เกณฑ์ลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ ตามรายการที่ขอรับการสนับสนุนทางการศึกษา
สัมภาษณ์รองอธิบดี สาธิต รังคสิริ ทางไอทีวี
สปอตโฆษณา คนใจดีมี 2 เท่า
สารคดีสั้นรณรงค์การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
  - ให้ 1 ได้ 2 คืออะไร
  - บริจาคให้น้องได้ที่ไหน
  - บุคคลธรรมดาบริจาคอย่างไร ได้สิทธิ 2 เท่า
  - บริษัทบริจาคอย่างไร ได้สิทธิ 2 เท่า
  - บริจาคเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย ได้สิทธิ 2 เท่า
 
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 21, 2007

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161