ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ตารางอบรมหลักสูตร
“ความแตกต่างทางบัญชีและภาษีอากร” ครั้งที่ 5
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2553
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร
วันที่/เวลา 08.00-09.00 น. 09.00-12.00 น 12.00-13.00 น. 13.00-16.น
23-ส.ค.-53 ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการบรรยาย
 -มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16:ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  -มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 51:สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 -มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 23:ต้นทุนการกู้ยืม            วิทยากรโดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
           วิทยากรโดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์                                 ผศ.วิภาดา ตันติประภา
                                ผศ.วิภาดา ตันติประภา  
24-ส.ค.-53 ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการบรรยาย
 -มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 17:สัญญาเช่า  -มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 26:การรับรู้รายได้สำหรับ
 -มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 18:การรับรู้รายได้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
           วิทยากรโดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์            วิทยากรโดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์
                                ผศ.วิภาดา ตันติประภา                                ผศ.วิภาดา ตันติประภา
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง  เช้าเวลา 10.30-10.45 น.
           บ่ายเวลา 14.30-14-45 น.
clear-gif
Last update : Wednesday, August 11, 2010

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์