ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

 

** สำนักงานสรรพากรภาค 4 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหม่ **

 

สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารห้างสรรพสินค้าทรูแวลลู

ชั้น 2 เลขที่ 66/67 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทรฯ 02-525-4830 (อัตโนมัติ 8 คู่สาย)

 

ดูแผนที่

clear-gif
สำนักงานสรรพากรภาค 4
๖๖/๖๗ หมู่ที่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์เบอร์กลาง 0-2525-4830 (อัตโนมัติ 8 คู่สาย)
หน่วยงาน - เจ้าหน้าที่ โทรสายตรง โทรภายใน โทรสาร
สรรพากรภาค 4 0-2525-4847 111 0-2525-4848
หน้าห้อง   112  
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 0-2525-4849 121  
หน้าห้อง   122  
ผู้ช่วยสรรพากรภาค 0-2525-4850 131  
หน้าห้อง   132  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2525-4844   0-2525-4843
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2525-4842 211  
หน้าห้อง   212  
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   213  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป   221  
ประชาสัมพันธ์   222  
เจ้าหน้าที่   223  
ห้องประชุม   224  
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่   231  
เจ้าหน้าที่   232  
หัวหน้างานฝึกอบรม   241  
เจ้าหน้าที่   242  
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์   243  
ห้องรับรองเตรียมบรรยาย   244  
หัวหน้างานการเงิน   251  
เจ้าหน้าที่   252  
ห้อง GFMIS   253  
หัวหน้างานพัสดุ   261  
เจ้าหน้าที่   262  
ห้องเก็บพัสดุ   263  
พนักงานขับรถยนต์   264  
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2525-4846   0-2525-4846
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2525-4845 311  
หน้าห้อง   312  
หัวหน้าฝ่ายเตรียมและบันทึกข้อมูล   321  
เจ้าหน้าที่   322  
เจ้าหน้าที่   323  
ห้องบันทึกข้อมูล   324  
ห้องรับแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91   325  
หัวหน้าฝ่ายประมวลผล   331  
เจ้าหน้าที่งานเครื่อง   332  
เจ้าหน้าที่งานประมวลผล   333  
เจ้าหน้าที่งานประมวลผล   334  
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้อง Server   335  
ส่วนวางแผนและประเมินผล 0-2525-4839   0-2525-4839
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและประเมินผล 0-2525-4838 411  
หน้าห้อง   412  
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี   421  
เจ้าหน้าที่   422  
เจ้าหน้าที่   423  
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการตรวจสอบภาษี   431  
เจ้าหน้าที่   432  
เจ้าหน้าที่   433  
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี   441  
เจ้าหน้าที่   442  
เจ้าหน้าที่   443  
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 0-2525-4841   0-2525-4841
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 0-2525-4840 511  
หน้าห้อง   512  
หัวหน้าฝ่ายอุทธรณ์ภาษีอากร   521  
เจ้าหน้าที่   522  
เจ้าหน้าที่   523  
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีภาษีอากร   531  
เจ้าหน้าที่   532  
เจ้าหน้าที่   533  
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1   541  
เจ้าหน้าที่   542  
เจ้าหน้าที่   543  
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดภาษีอากรค้าง 2   551  
เจ้าหน้าที่   552  
เจ้าหน้าที่   553  
ศูนย์ตอบปัญหาผู้เสียภาษี   555  
clear-gif
Last update :
 Wednesday, March 21, 2007

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161