ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ SVS
bullet  
space
space
โปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software Component :SWC)
bullet  
space
space
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายยื่นด้วยสื่อฯ
bullet  
space
space
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายื่นด้วยสื่อฯ(ภ.ง.ด.92)
bullet  
space
space
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


Un title page
    คำแนะนำการให้บริการ
  ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
  หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
  แจ้งความประสงค์เข้าโครงการ
    กำหนดการรับยื่น
  สถานที่รับยื่น
  หลักฐานที่ต้องนำยื่น
  การชำระภาษี
  การออกใบเสร็จรับเงิน
    คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.92
     ยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ปีภาษี 2554

  วิธีแก้ปัญหา Error Could not fount Object
    โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.92 ยื่นด้วย
     สื่อคอมพิวเตอร์ Version 2016
     ปีภาษี 2558
 
  รูปแบบตารางข้อมูล ภ.ง.ด.92 ยื่นด้วย
     สื่อคอมพิวเตอร์ ปีภาษี 2558
 
  รายชื่อและรหัสพรรคการเมืองปีภาษี 2556
  คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภ.ง.ด.92
     ยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ปีภาษี 2554ประกาศ 

สามารถ Download โปรแกรมบันทึกข้อมูล
ภ.ง.ด.92 ยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ Version 2016
ปีภาษี 2558 ที่หัวข้อ :: [ดาวน์โหลด] ::สามารถ Download รูปแบบตารางข้อมูล
 ภ.ง.ด.92 ยื่นด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ปีภาษี 2558
(INPUT FORMAT)
ที่หัวข้อ :: [ดาวน์โหลด] ::


โครงการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
(ภ.ง.ด.92) ติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล์
somruedee.wo@rd.go.th
หรือ โทร.0-2272-8726 

clear-gif
Last update :
 Tuesday, March 15, 2016

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161