ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

 

ลำดับที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
1.
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตามโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Mainframe ระบบคอมพิวเตอร์ RISC และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade Server พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3, เอกสารแนบ 4, เอกสารแนบ 5)
31 ก.ค. 57
7 ส.ค. 57
2.
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำปฏิทินภาษีอากรปี พ.ศ. 2558
31 ก.ค. 57
4 ส.ค. 57
3.
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ LEXMARK รุ่น CS5510de
29 ก.ค. 57
1 ส.ค. 57
4.
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อประโยชน์แห่งการจัดเก็บภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร (เอกสารแนบ 1,) เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3, เอกสารแนบ 4)
25 ก.ค. 57
31 ก.ค. 57

อีเมล์แอดเดรส tor.finance@rd.go.th

 

clear-gif
Last update :
 Thursday, July 31, 2014

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161