ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

 

ลำดับที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการ
ประกาศ
/รับฟังคำวิจารณ์
1.
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 500 KVA จำนวน 2 ชุด สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมสรรพากร
25 ส.ค. 57
28 ส.ค. 57
2.
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ Epson รุ่น M4000N รหัส SO51170
25 ส.ค. 57
28 ส.ค. 57
3.
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบควบคุมผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อประโยชน์แห่งการจัดเก็บภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร (เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2, เอกสารแนบ 3, เอกสารแนบ 4)
22 ส.ค. 57
27 ส.ค. 57
4.
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรม กรมสรรพากร
21 ส.ค. 57
26 ส.ค. 57
5.
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบ Image Processing (เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2)
21 ส.ค. 57
28 ส.ค. 57

อีเมล์แอดเดรส tor.finance@rd.go.th

 

clear-gif
Last update :
 Monday, August 25, 2014

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161