ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

สิทธิประโยชน์ของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

คำนำ

ส่วนที่ 1

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 405

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 406

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 461

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 109

คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง
มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

ส่วนที่ 2

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

 

 

 

clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Wednesday, November 29, 2006

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161