ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ประกาศ/คำสั่ง คสช.
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติการนำส่งภาษี การยื่นรายการฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลี่ยม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อหารือภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
คำพิพากษาฏีกา
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
กฎหมายออกใหม่
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
ข้อมูลการพัฒนากฏหมายของกรมสรรพากร
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 2560
รูปหัวข้อย่อย
ว่าง
ว่าง


Untitled Document

   
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 217) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 500) ลำดับที่ 783 มูลนิธิเพื่อนศิลปิน
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 499) ลำดับที่ 782 มูลนิธิบ้านราชาวดี
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 498) ลำดับที่ 781 มูลนิธิชวาล - มาลัย ไชยธีระพันธ์
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 497) ลำดับที่ 780 มูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 496) ลำดับที่ 779 มูลนิธิการประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 495) ลำดับที่ 778 มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 537)
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 536)
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 244) ลำดับที่ 294 แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ บ.ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 243) ลำดับที่ 293 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาห้างหุ้นส่วน ซุ่นฮั่วหลีการทอ
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 242) ลำดับที่ 292 นางสาวดวงฤทัย นิคมรัฐ
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 241) ลำดับที่ 291 บริษัท มิกซ์แมทพาวเวอร์ จำกัด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 240) ลำดับที่ 290 ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 239) ลำดับที่ 289 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ยู- แคตตาล็อก จำกัด
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 238) ลำดับที่ 288 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 287
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, May 16, 2012

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161