ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

clear-gif
หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอคืนภาษีจากการขายทอดตลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.08)/90 วันที่ : 13 มกราคม 2553
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจัดสวัสดิการแจกทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/392 วันที่ : 13 มกราคม 2553
3.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ

เลขที่หนังสือ : กค 0702/398 วันที่ : 13 มกราคม 2553
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณียกเว้นอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : 0702/491 วันที่ : 15 มกราคม 2553
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/570 วันที่ : 20 มกราคม 2553
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/651 วันที่ : 22 มกราคม 2553
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณภาษีจากเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/657 วันที่ : 22 มกราคม 2553
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินที่ได้รับอันเนื่องมาจากการสิ้นสัญญาจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/760 วันที่ : 28 มกราคม 2553
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงถนนส่วนบุคคลทางเข้าออกสถานประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/761 วันที่ : 28 มกราคม 2553
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./785 วันที่ : 29 มกราคม 2553
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161