ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภารกิจและยุทธศาสตร์
หัวข้อย่อย แผนการปฏิบัติงานกรมสรรพากร ปีงบประมาณ 2559-2560
หัวข้อย่อย ยุทธศาสตร์กรมสรรพากร
หัวข้อย่อย คำรับรองปฏิบัติราชการ
       คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
       คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
       คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
       คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
       รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หัวข้อย่อย แผนปฏิบัติราชการ
       แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
       แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หัวข้อย่อย แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อดำเนินการในสภาวะวิกฤตของกรมสรรพากร
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักแผนภาษี โทร. 02-272-9339
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, July 11, 2016

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161