ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
::ระบบงานภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53::
  โปรแกรมยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ เวอร์ชั่น 1.1
              ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรมยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ทั้ง 8ไฟล์  มาไว้ที่เครื่อง
    ใน Folder เดียวกัน จากนั้นให้ดำเนินการตามรายละเอียดวิธีการติดตั้งโปรแกรม คลิกดูรายละเอียด
  ลำดับที่ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์  
    1 set_pnd53_01_100310.exe 0.7 MB  
    2 set_pnd53_02_100310.exe 1.9 MB  
    3 set_pnd53_03_100310.exe 1.6 MB  
    4 set_pnd53_04_100310.exe 0.7 MB  
    5 set_pnd53_05_100310.exe 1.5 MB  
    6 set_pnd53_06_100310.exe 1.6 MB  
    7 set_pnd53_07_100310.exe 1.6 MB  
    8 set_pnd53_08_100310.exe 2.9 MB  
     
clear-gif
Last Update : Tuesday, June 17, 2014