ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

หน่วยงานราชการที่เข้าระบบจ่ายตรง

วิธีการเริ่มต้น Import ข้อมูล

 

1) เข้าสู่โปรแกรมบันทึกข้อมูลฯ ยื่นแบบด้วยสื่อ

2) เลือกเมนู.1 ข้อ.4 เพิ่มสาขาหรือกิจการ

    - คลิกเพิ่มลำดับที่ "0001" เป็นข้าราชการจ่ายตรง แล้วกดปุ่มบันทึก

    - คลิกเพิ่มลำดับที่ "0002" เป็นลูกจ้างประจำจ่ายตรง แล้วกดปุ่มบันทึก

 

3) เข้าทำงาน แต่ละกิจการที่เพิ่ม

    3.1 เมนู.1 ข้อ.1 ช่องแผนกระบุชื่อตามที่กำหนด กิจการ

    3.2 นำข้อมูลจากระบบจ่ายตรงมา Import เข้าในเมนู.1 ข้อ.2

    3.3 เลือกปี เลือกเดือนเป็น "00" กรณี ภ.ง.ด.1ก พิเศษ

    3.4 คลิกปุ่มเลือกไฟล์ และตกลง โปรแกรมจะแจ้งจำนวนรายการ

    3.5 คลิกปุ่ม ตรวจสอบ

    3.6 หากข้อมูลถูกต้อง จะมีปุ่มนำเข้าฐานข้อมูลให้คลิก

 

4) พิมพ์แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ในเมนู.4 ข้อ.3 ให้ใส่แผ่น Diskettหรือ CD-Rom พร้อมเปิดเครื่องพิมพ์

    4.1 เลือกสื่อบันทึก

    4.2 พิมพ์แบบแสดงรายการพร้อม Label ปิดซอง

 

5) นำแบบที่พิมพ์จากโปรแกรม พร้อมแผ่นสื่อ ยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

 

ย้อนกลับ

space
Last Update : Thursday, November 25, 2010