ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลรูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

- กันยายน
- สิงหาคม
- กรกฎาคม
- มิถุนายน
- พฤษภาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- เมษายน
- มีนาคม
- กุมภาพันธ์
- มกราคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ธันวาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- พฤศจิกายน
- ตุลาคม

ปีงบประมาณ 2556

- กันยายน
- สิงหาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- กรกฎาคม
- มิถุนายน
- พฤษภาคม
-เมษายน...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- มีนาคม
- กุมภาพันธ์
- มกราคม
- ธันวาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- พฤศจิกายน
- ตุลาคม

ปีงบประมาณ 2555

- กันยายน...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- สิงหาคม
- กรกฎาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- มิถุนายน
- พฤษภาคม
- เมษายน
- มีนาคม
- กุมภาพันธ์
- มกราคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ธันวาคม
- พฤศจิกายน...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตุลาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2554

- กันยายน
- สิงหาคม
- กรกฎาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- มิถุนายน
- พฤษภาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- เมษายน
- มีนาคม
- กุมภาพันธ์
- มกราคม
- ธันวาคม
- พฤศจิกายน
- ตุลาคม

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2551

ปีงบประมาณ 2550

clear-gif

ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-272-8802
clear-gif
Last update :
 Tuesday, May 9, 2017

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161