ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

- กันยายน
- สิงหาคม
- กรกฎาคม
- มิถุนายน
- พฤษภาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- เมษายน
- มีนาคม
- กุมภาพันธ์
- มกราคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ธันวาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- พฤศจิกายน
- ตุลาคม

ปีงบประมาณ 2556

- กันยายน
- สิงหาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- กรกฎาคม
- มิถุนายน
- พฤษภาคม
-เมษายน...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- มีนาคม
- กุมภาพันธ์
- มกราคม
- ธันวาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- พฤศจิกายน
- ตุลาคม

ปีงบประมาณ 2555

- กันยายน...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- สิงหาคม
- กรกฎาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- มิถุนายน
- พฤษภาคม
- เมษายน
- มีนาคม
- กุมภาพันธ์
- มกราคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ธันวาคม
- พฤศจิกายน...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตุลาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2554

- กันยายน
- สิงหาคม
- กรกฎาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- มิถุนายน
- พฤษภาคม...ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- เมษายน
- มีนาคม
- กุมภาพันธ์
- มกราคม
- ธันวาคม
- พฤศจิกายน
- ตุลาคม

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2551

ปีงบประมาณ 2550

clear-gif

ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-272-8802
clear-gif
Last Update : Tuesday, October 17, 2017