ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
   

การสัมนาโครงการการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่าน INTERNET

ท่านที่ปรึกษาฯ จันทิมา สิริแสงทักษิณ ได้ทำการปิด การสัมนาโครงการการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่าน INTERNET จัดโดย สภ.3 และ บอ. ร่วมกับ สท.16 และ สส.ในท้องที่ โดยวิทยาการจาก บอ. มาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุม อาคารสินสาธร สส.คลองสาน เมื่อวันพฤหัส ที่ 19 กรกฎาคม 2550

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
clear-gif
Last Update : Thursday, March 3, 2016