ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
นางสาววัชราภรณ์ มาตยานันท์


ประวัติการศึกษา


2521 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2523 - Master of Arts (Economics) University of Detroit สหรัฐอเมริกา
2549 - นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 50
   


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2546 - นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ สำนักวิชาการแผนภาษี
2547 - ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิชาการแผนภาษี
2557 - ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการคลังและรายได้
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

   


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, June 17, 2016

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161