ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
นางแพตริเซีย มงคลวนิช

ประวัติการศึกษา

2536 - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 - Master of Arts - Development Policy and Public Administration University of
Wisconsin – Madison สหรัฐอเมริกา
2546 - Master of Laws (Tax), The London School of Economics and Political Science, University of London สหราชอาณาจักร
2555 - นักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 4
2558 - เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2554 - นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ สำนักวิชาการแผนภาษี
2554 - นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2555 - ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2557 - ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิชาการแผนภาษี
2560 - รองอธิบดีกรมสรรพากร
2560 - ปัจจุบัน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

   


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, October 28, 2017

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161