ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
นางวณี  ทัศนมณเฑียร


ประวัติการศึกษา


2519 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2522 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2533 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 - หลักสูตร International Financial Fraud Training Program ประเทศสหรัฐอเมริกา
2540 -
หลักสูตร Middle Management Professional Development Training Program ประเทศแคนาดา
2549 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 45
2550 - หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 27
   


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2539

-

สรรพากรพื้นที่ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 11
2540 - สรรพากรพื้นที่ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 15
2543 - สรรพากรพื้นที่ สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 8
2545 - ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบภาษีกลาง
2552 - รองอธิบดีกรมสรรพากร
2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)

   


clear-gif
Last update :
 Tuesday, June 10, 2014

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161