ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

clear-gif
หน้า :: 1 :: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ. ศ. 2549
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/220 วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2550
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตกลงให้ ผู้ซื้อรับภาระภาษีจากการโอนกรรมสิทธิ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/252 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/314 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2550
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1035 วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2550
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าเคมีภัณฑ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1062 วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2550
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีการให้บริการป้ายโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1135 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2550
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1136 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2550
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีโอนสิทธิครอบครองที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1153 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2550
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1154 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2550
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการบริจาคน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1503 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2550
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161