ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


2558
 
       
  อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ เรื่อง กรมสรรพากรดึงร้านทองเข้าสู่ภาษีนิติบุคคลในรายการ ข่าวภาคค่ำ ทาง ททบ.5  

อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ เรื่อง กรมสรรพากรดึงร้านทองเข้าสู่ภาษีนิติบุคคลในรายการ ข่าวภาคค่ำ ทาง ททบ.5

       
       
  พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ RD go CAMPUS รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต  

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ RD go CAMPUS รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต

       
       
  อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาฯ "โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล  

อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาฯ "โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล"

       
       
  การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2559  

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2559

       
       
  อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคาร SMEs  

อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคาร SMEs
แถลงข่าวความร่วมมือโครงการ สินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว

       
       
  พิธีเปิดโครงการ RD go CAMPUS มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 6  

พิธีเปิดโครงการ RD go CAMPUS มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 6

       
       
  อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปีภาษี 2560 ในรายการ "เดินหน้าประเทศไทย"

       
       
  รองอธิบดีร่วมแถลงข่าวและเสวนาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยี  

รองอธิบดีร่วมแถลงข่าวและเสวนา "สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยี"

       
       
  โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 60  

โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 60

       
       
  อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ เรื่อง การประกอบธุรกิจให้รู้ต้นทุน กำไร ได้อย่างไร สำหรับผู้ประกอบการ  

อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ เรื่อง การประกอบธุรกิจให้รู้ต้นทุน กำไร ได้อย่างไร สำหรับผู้ประกอบการ
ในรายการ “ครอบครัวข่าวเช้า” ช่วงช่วยคิดช่วยทำ

       
       
  อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในรายการ "ครอบครัวข่าวเช้า  

อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในรายการ "ครอบครัวข่าวเช้า" ช่วงช่วยคิดช่วยทำ

       
       
  สรรพากรไทยประชุมร่วมกับสรรพากรเกาหลี  

"สรรพากรไทยประชุมร่วมกับสรรพากรเกาหลี"

       
       
  อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในรายการ  

อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในรายการ "HARD TOPIC"

       
       
  อธิบดีให้สัมภาษณ์ “การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่  

อธิบดีให้สัมภาษณ์ “การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่” ในรายการขยายข่าว

       
       
  อธิบดีฯ ร่วมงานสัมมนา CCO – MOF สัญจร  

อธิบดีฯ ร่วมงานสัมมนา CCO – MOF สัญจร

       
       
  โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์มาตรการลดหย่อนภาษี กิน เที่ยว ช่วงสงกรานต์  

โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์มาตรการลดหย่อนภาษี กิน เที่ยว ช่วงสงกรานต์

       
       
  โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์มาตรการลดหย่อนภาษีช่วงสงกรานต์  

โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์มาตรการลดหย่อนภาษีช่วงสงกรานต์

       
       
  กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานกรมสรรพากร  

กรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานกรมสรรพากร

       
       
  อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์มาตรการภาษี กิน เที่ยว พัก ช่วงสงกรานต์ ในรายการเดินหน้าประเทศไทย  

อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์มาตรการภาษี กิน เที่ยว พัก ช่วงสงกรานต์ ในรายการ "เดินหน้าประเทศไทย"

       
       
  โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์มาตรการลดหย่อนภาษี กิน เที่ยว พัก ช่วงสงกรานต์  

โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์มาตรการลดหย่อนภาษี กิน เที่ยว พัก ช่วงสงกรานต์

       
       
  ข้าราชการกรมสรรพากรเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ  

ข้าราชการกรมสรรพากรเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ "ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2558"

       
       
  กรมสรรพากรร่วมงานครบรอบ 141 ปี กระทรวงการคลัง  

กรมสรรพากรร่วมงานครบรอบ 141 ปี กระทรวงการคลัง

       
  กรมสรรพากรร่วมกิจกรรมออกบูธงานกาชาดประจำปี 2559  

กรมสรรพากรร่วมกิจกรรมออกบูธงานกาชาดประจำปี 2559

       
  กรมสรรพากรร่วมกับกระทรวงการคลังแถลงข่าว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

กรมสรรพากรร่วมกับกระทรวงการคลังแถลงข่าว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์

       
  อธิบดีเปิดการอบรมผ่านระบบ TelePresence  

อธิบดีเปิดการอบรมผ่านระบบ TelePresence

       
  รองอธิบดีร่วมเสวนา ยิ่งจ่าย ยิ่งได้คืน..ลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ยกเว้นภาษี 300  

รองอธิบดีร่วมเสวนา “ยิ่งจ่าย ยิ่งได้คืน..ลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ยกเว้นภาษี 300%”

       
  กรมสรพากรลงนารมความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ  

กรมสรพากรลงนารมความร่วมมือโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ

       
  รองอธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว  

รองอธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

       
  ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับสรรพากร  

"ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับสรรพากร"

       
  พิธีเปิด-ปิดการอบรมปฐมนิเทศพร้อมมอบใบอนุญาต TA รุ่นที่ 37  

พิธีเปิด-ปิดการอบรมปฐมนิเทศพร้อมมอบใบอนุญาต TA รุ่นที่ 37

       
  กรมสรรพากรร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2558  

กรมสรรพากรร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ปี 2558

       
  กรมสรรพากรจัดสัมมนา เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว รุ่นที่ 3  

กรมสรรพากรจัดสัมมนา เรื่อง “การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดียว รุ่นที่ 3”

       
  อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษ "นโยบายของสรรพากรต่อภาษีร้านทอง  

อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษ "นโยบายของสรรพากรต่อภาษีร้านทอง"

       
  คณะกรรมการตัดสิน Thailand ICT Excellence Awards ตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร  

คณะกรรมการตัดสิน Thailand ICT Excellence Awards ตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร

       
  อธิบดีกรมสรรพากรร่วมเป็นสักขีพยานไทยและสหรัฐอเมริกา ลงนามข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษีอากร  

อธิบดีกรมสรรพากรร่วมเป็นสักขีพยาน
"ไทยและสหรัฐอเมริกา ลงนามข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษีอากร"

       
  กรมสรรพากรจัดสัมมนาเรื่อง การจดแจ้งเพื่อยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังสำหรับ SMEs  

กรมสรรพากรจัดสัมมนาเรื่อง "การจดแจ้งเพื่อยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลังสำหรับ SMEs"

       
  อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์การปรับปรุงโครงสร้างภาษี  

อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์การปรับปรุงโครงสร้างภาษี

       
  สัมภาษณ์พิเศษอธิบดีกรมสรรพากรกับการจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว  

สัมภาษณ์พิเศษอธิบดีกรมสรรพากรกับการจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว

       
  การประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs ผ่านระบบ TelePresence  

การประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs ผ่านระบบ TelePresence

       
  พิธีเปิดอบรม “การวางแผนและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร"  

พิธีเปิดอบรม “การวางแผนและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร"

       
  เชิญชมสัมภาษณ์พิเศษ เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจออนไลน์ ทางช่อง 3  

เชิญชมสัมภาษณ์พิเศษ เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจออนไลน์ ทางช่อง 3

       
  กรมสรรพากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาของกระทรวงการคลัง  

กรมสรรพากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชาของกระทรวงการคลัง

       
  อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษ "สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด"  

อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด

       
  พร้อมแถลงข่าวยืนยันความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียว  

การประชุมร่วม 3 หน่วยงาน พร้อมแถลงข่าวยืนยันความร่วมมือ เกี่ยวกับ มาตรการบัญชีชุดเดียว

       
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพากร  

สำนักข่าวกรองแห่งชาติเยี่ยมชมดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพากร

       
   เชิญชมสัมภาษณ์พิเศษเป็นผู้ประกอบการ SMEs จดแจ้งใช้สิทธิยกเว้นและลดภาษี รายการห้องข่าวภาคเที่ยง ช่อง NOW 26  

เชิญชมสัมภาษณ์พิเศษ เป็นผู้ประกอบการ SMEs จดแจ้ง รายการห้องข่าวภาคเที่ยง ช่อง NOW26

       
  การประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระหว่างกรมสรรพากรและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

       
  เชิญชมการสัมภาษณ์พิเศษมาตรการบัญชีชุดเดียว ในรายการห้องข่าว NBT ช่อง 11  

เชิญชมการสัมภาษณ์พิเศษ มาตรการบัญชีชุดเดียว ใน รายการห้องข่าว NBT ช่อง 11

       
  เชิญชมเทปโทรทัศน์สัมภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรใน รายการ “เดินหน้าประเทศไทย”  

เชิญชมเทปโทรทัศน์สัมภาษณ์ อธิบดีกรมสรรพากรใน รายการ "เดินหน้าประเทศไทย"

       
  เรื่อง การจัดทำความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย – กัมพูชา รอบสอง  

การจัดทำความตกลงเพื่อการเว้น การเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย – กัมพูชา

       
  อธิบดีสรรพากรกัมพูชาบรรยายให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย  

อธิบดีสรรพากรกัมพูชาบรรยายให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

       
  สัมภาษณ์ประเด็นข่าวร้อนการจัดทำบัญชีเล่มเดียว SMEs  

สัมภาษณ์ประเด็นข่าวร้อนการจัดทำบัญชีเล่มเดียว SMEs

       
  กรมสรรพากรจัดสัมมนาเรื่อง "SMEs จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างไร"  

กรมสรรพากรจัดสัมมนาเรื่อง "SMEs
จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างไร"

       
  สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อการค้าการลงทุนในกัมพูชา "Thailand SMEs Coaching : Enhancing Competitive Edge in Cambodia"  

สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อการค้าการลงทุนในกัมพูชา
"Thailand SMEs Coaching : Enhancing Competitive Edge in Cambodia"

       
  สัมภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรกับการจัดทำบัญชีเล่มเดียวรวมทั้งมาตรการยกเว้นและลดภาษีให้ SMEs  

สัมภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรกับการจัดทำบัญชีเล่มเดียวรวมทั้งมาตรการยกเว้นและลดภาษีให้ SMEs

       
  สัมภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรในรายการตอบโจทย์ SMEs  

สัมภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรในรายการตอบโจทย์ SMEs

       
  กรมสรรพากรจัดสัมมนาสำนักงานบัญชีทั่วประเทศเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากรแล้วนำไปแนะนำลูกค้า SMEs ให้ใช้สิทธิการลดอัตราภาษีและยกเว้นภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคล  

กรมสรรพากรจัดสัมมนาสำนักงานบัญชีทั่วประเทศเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากร
แล้วนำไปแนะนำลูกค้า SMEs ให้ใช้สิทธิการลดอัตราภาษีและยกเว้นภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคล

       
  ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่ ปี 59  

ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่ ปี 59

       
  อธิบดีให้สัมภาษณ์ รายการ "เดินหน้าประชารัฐ"สาหรับธุรกิจ SMEs  

อธิบดีให้สัมภาษณ์ รายการ "เดินหน้าประชารัฐ" สาหรับธุรกิจ SMEs

       
  การประชุมร่วมฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการภาษีใหม่  

รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมหารือกับกรมสรรพากร
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

       
  การประชุมร่วมฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการภาษีใหม่  

การประชุมร่วมฯ เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับมาตรการภาษีใหม่

       
  การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากรกับสรรพากรญี่ปุ่น  

การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่าง
กรมสรรพากรกับสรรพากรญี่ปุ่น

       
  พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ 2559  

พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ 2559

       
  รองอธิบดีฯเปิดการสัมมนา"ภาษีควรรู้สำหรับแคทวอล์คมืออาชีพ"  

รองอธิบดีฯเปิดการสัมมนา
"ภาษีควรรู้สำหรับแคทวอล์คมืออาชีพ"

       
  กรมสรรพากรประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) เกี่ยวกับมาตรการภาษีใหม่  

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.)
เกี่ยวกับมาตรการภาษีใหม่

       
  กรมสรรพากรแถลงข่าวประกาศพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการ  

กรมสรรพากรแถลงข่าวประกาศพระราชกำหนดการยกเว้น
และสนับสนุนการปฏิบัติการ

       
  อธิบดีฯ ร่วมการประชุมติดตามงานและมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง  

อธิบดีฯ ร่วมการประชุมติดตามงาน
และมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง

       
 2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Wednesday, May 25, 2016

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161