ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
2561
โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษ "ภาษีเกษตรกร"
อบรม " e-Tax invoice & e-Receipt สู่ Thailand 4.0" ครั้งที่ 2
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สภ.5
RD go CAMPUS มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสรรพากรและ IMF
กรมสรรพากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
กรมสรรพากรร่วมบรรยายพิเศษในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ EEC
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
กรมสรรพากรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณีฯ
" รู้ไว้ได้กำไร กฏหมายใหม่ภาษีอากร"
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย
อบรม "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs สำหรับ TA"
ถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
กรมสรรพากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
กรมสรรพากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพร ณ กระทรวงการคลัง
สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง “ e – Business ”
ถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
กรมสรรพากรร่วมงานเปิดตัวโครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์
แถลงข่าวมาตรการการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการ e-Business ในต่างประเทศ
ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยม สภ.6 และหน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการรายงานข้อมูลตามความตกลง Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) "
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สภ.9 และหน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 3/2561
อบรมปฐมนิเทศพร้อมมอบใบอนุญาต TA รุ่นที่ 44
การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากรและสรรพากรญี่ปุ่น
สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง “นโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล”
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สัมมนา "108 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม"
ประชุมผู้บริหารสรรพากรทั่วประเทศเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร กลางปีงบประมาณ 2561
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2561
RD go CAMPUS มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อธิบดีกรมสรรพากรเข้ารับตำแหน่ง
แสดงความยินดีปลัดกระทรวงการคลัง
Doing Business Thailand 2019
สัมมนา "หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร"
อธิบดีกรมสรรพากรเปิดสัมมนาและแถลงข่าวมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาฯ
แถลงข่าวชี้แจงกรณีเรียกเก็บค่าบริการในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 3/2561
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
RD go CAMPUS รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัมมนา "บัญชีชุดเดียวส่งเสริม SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน"
International Conference Simulation @ MOF ครั้งที่ 1/2561
ประชุมความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบัญชีฯ
อบรมปฐมนิเทศพร้อมมอบใบอนุญาต TA รุ่นที่ 42 และรุ่นที่ 43
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 143 ปี กระทรวงการคลัง
ตรวจเยี่ยมการให้บริการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากรและสรรพากรญี่ปุ่น
พิธีเปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 แห่งใหม่
สัมภาษณ์พิเศษ “การยื่นแบบแสดงรายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”
สัมภาษณ์พิเศษ "เตือนภัยระวังกลุ่มมิจฉาชีพนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำการผิดกฎหมาย"
กรมสรรพากรร่วมเสวนา "การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ"
กรมสรรพากรจัดสัมมนา "การจัดทำงบการเงินและการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50"
อธิบดีกรมสรรพากรชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
อธิบดีกรมสรรพากรปาฐกถาพิเศษ "นโยบายการจัดทำบัญชีชุดเดียวและสิทธิประโยชน์ทางภาษี"
RD go CAMPUS รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยรังสิต
สัมมนา "ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจก้าวไปกับสรรพากร"
สัมมนา "ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจก้าวไปกับสรรพากร"
สัมภาษณ์พิเศษ “แก๊ง Call Center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรหลอกคืนเงินภาษี”
กรมสรรพากรร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงิน
และการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้าด้วยกัน
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาปี 2561
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศึกษาดูงานกรมสรรพากร
การประชุมร่วมระหว่างกรมสรรพากรกับผู้แทนชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด
อบรม "Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ TA"
อธิบดีกรมสรรพากรร่วมประชุม "Doing Business Thailand"
อธิบดีฯ เปิดสัมมนา "การเข้าร่วม OECD Inclusive Framework on BEPS ของประเทศไทย"
อธิบดีฯ เปิดการฝึกอบรม "การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมสรรพากร"
กรมสรรพากรร่วมกับ KTB และ KBank เพิ่มช่องทางให้บริการชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 2/2561
โฆษกกรมสรรพากรร่วมแถลงข่าวมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
กรมสรรพากรเปิดโครงการนำร่องระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ที่จังหวัดน่าน
สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง“ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation”ในรายการ “Money Easy 2018”
สัมมนา “e -Tax Invoice & e - Receipt สู่ Thailand 4.0”
อบรม “เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับ TA"
สัมมนา "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt"
สัมภาษณ์พิเศษ “e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์” รายการ “Thailand Today”
กรมสรรพากรประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีเงินได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
พิธีเปิดการฝึกอบรม "ข้าราชการบรรจุใหม่ ระดับปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1"
กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยร่วมเปิดงาน “Digital Canteen”
การฝึกอบรม "กฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ ปี 2560"2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
clear-gif
clear-gif
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, August 20, 2018

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161