ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
2562
อธิบดีเปิดโครงการ "คนสรรพากร เก่ง ดี มีความสุข (ดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ต้านภัยไข้หวัดใหญ่)"
อธิบดีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงาน ปปง.
อธิบดีกรมสรรพากรส่งมอบมังคุดโครงการในพระราชดำริ
RD go Campus @มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
อธิบดีตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 1
กรมสรรพากรร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กรมสรรพากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การประกวดนวัตกรรมของกรมสรรพากร ประจำปี 2562 (RD Innovation Awards 2019)
รอบการนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ I DO for RD
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556"
ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 5
กรมสรรพากรร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กรมสรรพากรร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน
ตามแผนสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ "สำนักงานที่มีมาตรฐานบริการดีเด่น"
คณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Focus Group Discussion เรื่อง "ใบกำกับภาษี"
กรมสรรพากรร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กรมสรรพากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมจิตอาสาชาวสรรพากร...เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
กรมสรรพากรร่วมแถลงข่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

กรมสรรพากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
อธิบดีร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 หลังใหม่
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 หลังใหม่ และตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง
สัมมนา "การเสริมสร้าง และพัฒนาสัมพันธภาพของ Digital CIT Ambassador"
กรมสรรพากรหารือร่วมกับสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
กรมสรรพากรร่วมออกบูธงาน Bangkok FinTech Fair 2019
กรมสรรพากรร่วมเฝ้ารับเสด็จและร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2562
กรมสรรพากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
โครงการอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักกฎหมาย (Smart Leadership For Lawyers)
ถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
ถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร
การประชุมหารือ "การพัฒนาปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีเพื่อ Open API"
โครงการอมรมเข็มทิศพิชิตปัญหาและพัฒนาส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี
การประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 5/2562
ถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
และวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและเจ้าหน้าที่ธนาคารโลก (The World Bank)
TAX Talks "Digital Services for Business Enterprise"
พิธีหล่อเทียนพรรษากรมสรรพากร ปี 2562
การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบเชิงรุก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค หัวข้อ Handling Mutual Agreement Procedure (MAP) Cases
" Update ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดปัญหาเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม "
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 12 และหน่วยงานในสังกัด
กรมสรรพากร ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านหนองวงษ์ จ.ชลบุรี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “RD Digital Government – Data Analytics”
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904
ตามแนวพระราชดำริ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” แก่ผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศ
ประชุมผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศเพื่อรับทราบนโยบายการบริหาร
การจัดเก็บภาษีอากร กลางปีงบประมาณ 2562
RD go R-Chee-Wa @ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ "สำนักงานที่มีมาตรฐานบริการดีเด่น"
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมสรรพากร และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมสรรพากรจัดพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กรมสรรพากรร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

กรมสรรพากรร่วมพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
RD go Campus @จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรศึกษาดูงาน
การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากรและสรรพากรญี่ปุ่น
RD go Campus @มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

กรมสรรพากรจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

กรมสรรพากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
RD go R-Chee-Wa @ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2562
การประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 4/2562
กรมสรรพากรร่วมใจเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง
RD go Campus @มหาวิทยาลัยรังสิต
กระทรวงการคลัง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อธิบดีสรรพากรอินโดนีเซีย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมสรรพากร
การประกวดรางวัลนวัตกรรมของกรมสรรพากร ประจำปี 2562
(RD Innovation Awards 2019)
การประชุมร่วมระหว่างกรมสรรพากรกับสมาคมค้าทองคำ
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับสมาพันธ์สมาคมอัญมณีฯ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรและ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
สรรพากรร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
คณะผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กรมสรรพากรร่วมแถลงข่าวกับสมาคมธนาคารไทย
พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กรมสรรพากรร่วมมือกับ 4 พันธมิตรสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
กรมสรรพากรร่วมแถลงข่าวมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562
สรรพากรร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
กรมสรรพากรร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 63 ปี
คณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
อวยพรปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
กรมสรรพากรทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี กรมควบคุมมลพิษ ครบรอบ 27 ปี
กรมสรรพากรเยี่ยมชมดูงาน Business Innovation Lab
สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “กรมสรรพากรยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ”
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 80 ปี
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี
เปิดตัวระบบลงทะเบียนแจ้งให้สิทธิ ตาม พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 144 ปี กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
แถลงข่าว พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี
RD go CAMPUS มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พิธีเปิดการประชุมกำหนดแผนการออกประชาสัมพันธ์
"มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ"
การประชุมโครงการศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างกฎหมายภาษีเงินได้ ครั้งที่ 1
อบรมปฐมนิเทศพร้อมมอบใบอนุญาต TA รุ่นที่ 46
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมสรรพากร และ กรมบังคับคดี
นวัตกรสร้างนวัตกรรมสรรพากร
สรรพากรผนึก 4 องค์กร ขับเคลื่อน SMEs บัญชีเดียวในปี 2562
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจ ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0
กรมสรรพากรรับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 “องค์กรดีเด่น”
การประชุม The Working Group of the ASEAN Forum on Taxation ครั้งที่ 11
กรมสรรพากรให้บริการรับยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90, 91 ข้าราชการในพระองค์ 904
อธิบดีกรมสรรพากร สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง "PIT Digital Services ก้าวสู่ยุคใหม่ สรรพากรบริการประชาชน"
"PIT Digital Services ก้าวสู่ยุคใหม่ สรรพากรบริการประชาชน"
การประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
อบรม "เผยภาษี Youtuber แบบหมดเปลือก วางแผนดีไม่มีปัญหาแน่นอน"
การประชุมระดับอธิบดีระหว่างกรมสรรพากรกับสรรพากรเกาหลี ณ กรุงเทพฯ
e-Tax Invoice & e-Receipt
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อกระชับความร่วมมือ ระหว่างไทยและเกาหลี
มาตรฐานการให้บริการ (Services Standard)
RD go R-Chee-Wa @ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ติวเข้มกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก สู่ Thailand 4.0
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานกรมสรรพากร
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาปี 2562
กรมสรรพากรร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมสรรพากรร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
การประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2562
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สภ.7 และหน่วยงานในสังกัด
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สท.นครสวรรค์ และหน่วยงานในสังกัด
"โรงเรียนสรรพากร" แหล่งองค์ความรู้ผ่าน KM Online
ป.ป.ช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกรมสรรพากร
"สรรพากร Happy Workplace" ส่งตรงความอร่อยถึงกรมสรรพากร
อธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยี่ยม สภ.6 และหน่วยงานในสังกัด
RD go R-Chee-Wa @ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
RD go R-Chee-Wa @ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง “สรรพากร ยุค 4.0... คุณพร้อมหรือยัง ?”
อบรมหลักสูตร CIT 2019 Ep. "Thailand 4.0"
RD go R-Chee-Wa @ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
กรมสรรพากรร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 1/2562
รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้
พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ 2562 และรับพรจากท่านอธิบดี2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
clear-gif
clear-gif
clear-gif
clear-gif
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, August 20, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161