ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
2561
อธิบดีกรมสรรพากรร่วมประชุม "Doing Business Thailand"
อธิบดีฯ เปิดสัมมนา "การเข้าร่วม OECD Inclusive Framework on BEPS ของประเทศไทย"
อธิบดีฯ เปิดการฝึกอบรม "การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมสรรพากร"
กรมสรรพากรร่วมกับ KTB และ KBank เพิ่มช่องทางให้บริการชำระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 2/2561
โฆษกกรมสรรพากรร่วมแถลงข่าวมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
กรมสรรพากรเปิดโครงการนำร่องระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ที่จังหวัดน่าน
สัมภาษณ์พิเศษเรื่อง“ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation”ในรายการ “Money Easy 2018”
สัมมนา “e -Tax Invoice & e - Receipt สู่ Thailand 4.0”
อบรม “เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับ TA"
สัมมนา "ก้าวสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 กับ e-Tax Invoice & e-Receipt"
สัมภาษณ์พิเศษ “e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์” รายการ “Thailand Today”
กรมสรรพากรประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีเงินได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
พิธีเปิดการฝึกอบรม "ข้าราชการบรรจุใหม่ ระดับปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1"
กรมสรรพากรและธนาคารกรุงไทยร่วมเปิดงาน “Digital Canteen”
การฝึกอบรม "กฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ ปี 2560"2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Thursday, February 15, 2018

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161