ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


2558
 
  เชิญชมการสัมภาษณ์พิเศษมาตรการบัญชีชุดเดียว ในรายการห้องข่าว NBT ช่อง 11  

เชิญชมการสัมภาษณ์พิเศษ มาตรการบัญชีชุดเดียว ใน รายการห้องข่าว NBT ช่อง 11

       
  เชิญชมเทปโทรทัศน์สัมภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรใน รายการ “เดินหน้าประเทศไทย”  

เชิญชมเทปโทรทัศน์สัมภาษณ์ อธิบดีกรมสรรพากรใน รายการ "เดินหน้าประเทศไทย"

       
  เรื่อง การจัดทำความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย – กัมพูชา รอบสอง  

การจัดทำความตกลงเพื่อการเว้น การเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย – กัมพูชา

       
  อธิบดีสรรพากรกัมพูชาบรรยายให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย  

อธิบดีสรรพากรกัมพูชาบรรยายให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

       
  สัมภาษณ์ประเด็นข่าวร้อนการจัดทำบัญชีเล่มเดียว SMEs  

สัมภาษณ์ประเด็นข่าวร้อนการจัดทำบัญชีเล่มเดียว SMEs

       
  กรมสรรพากรจัดสัมมนาเรื่อง "SMEs จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างไร"  

กรมสรรพากรจัดสัมมนาเรื่อง "SMEs
จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างไร"

       
  สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อการค้าการลงทุนในกัมพูชา "Thailand SMEs Coaching : Enhancing Competitive Edge in Cambodia"  

สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อการค้าการลงทุนในกัมพูชา
"Thailand SMEs Coaching : Enhancing Competitive Edge in Cambodia"

       
  สัมภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรกับการจัดทำบัญชีเล่มเดียวรวมทั้งมาตรการยกเว้นและลดภาษีให้ SMEs  

สัมภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรกับการจัดทำบัญชีเล่มเดียวรวมทั้งมาตรการยกเว้นและลดภาษีให้ SMEs

       
  สัมภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรในรายการตอบโจทย์ SMEs  

สัมภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรในรายการตอบโจทย์ SMEs

       
  กรมสรรพากรจัดสัมมนาสำนักงานบัญชีทั่วประเทศเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากรแล้วนำไปแนะนำลูกค้า SMEs ให้ใช้สิทธิการลดอัตราภาษีและยกเว้นภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคล  

กรมสรรพากรจัดสัมมนาสำนักงานบัญชีทั่วประเทศเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติของกรมสรรพากร
แล้วนำไปแนะนำลูกค้า SMEs ให้ใช้สิทธิการลดอัตราภาษีและยกเว้นภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคล

       
  ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่ ปี 59  

ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่ ปี 59

       
  อธิบดีให้สัมภาษณ์ รายการ "เดินหน้าประชารัฐ"สาหรับธุรกิจ SMEs  

อธิบดีให้สัมภาษณ์ รายการ "เดินหน้าประชารัฐ" สาหรับธุรกิจ SMEs

       
  การประชุมร่วมฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการภาษีใหม่  

รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมหารือกับกรมสรรพากร
เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว

       
  การประชุมร่วมฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการภาษีใหม่  

การประชุมร่วมฯ เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับมาตรการภาษีใหม่

       
  การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่างกรมสรรพากรกับสรรพากรญี่ปุ่น  

การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจระหว่าง
กรมสรรพากรกับสรรพากรญี่ปุ่น

       
  พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ 2559  

พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ 2559

       
  รองอธิบดีฯเปิดการสัมมนา"ภาษีควรรู้สำหรับแคทวอล์คมืออาชีพ"  

รองอธิบดีฯเปิดการสัมมนา
"ภาษีควรรู้สำหรับแคทวอล์คมืออาชีพ"

       
  กรมสรรพากรประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) เกี่ยวกับมาตรการภาษีใหม่  

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.)
เกี่ยวกับมาตรการภาษีใหม่

       
  กรมสรรพากรแถลงข่าวประกาศพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการ  

กรมสรรพากรแถลงข่าวประกาศพระราชกำหนดการยกเว้น
และสนับสนุนการปฏิบัติการ

       
  อธิบดีฯ ร่วมการประชุมติดตามงานและมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง  

อธิบดีฯ ร่วมการประชุมติดตามงาน
และมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง

       
 2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Thursday, February 4, 2016

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161