ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ประเภทแบบ/กำหนดเวลา/สถานที่ยื่นแบบ  กด 3

 

 

แบบ ภ.ง.ด.1

กด 1

แบบ ภ.ง.ด.2

กด 2

แบบ ภ.ง.ด.3

กด 3

แบบ ภ.ง.ด.53

กด 4

แบบ ภ.ง.ด.54

กด 5

แบบ ภ.ง.ด.1 ก

กด 6

แบบ ภ.ง.ด.1 ก (พิเศษ)

กด 7

แบบ ภ.ง.ด.2 ก

กด 8

แบบ ภ.ง.ด.3 ก

กด 9 

 

 

clear-gif
Last update :
 Wednesday, January 16, 2008

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161