ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ

บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกคำถาม :: 1161 ::
วัตถุประสงค์
คู่มือการใช้บริการ
คำถาม Hot Hit !
“สรรพากร CallCenter ขอบอก”
มีอะไรใหม่ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษี 2552  
บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง  
การใช้สิทธิประโยชน์ กรณีซื้อหน่วยลงทุนใน RMF/LTF สำหรับปีภาษี 2551  
FAQ โฉมใหม่ เปิดให้บริการแล้ว  
การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs  
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านอินเทอร์เน็ต  
เตือน "ยื่นแบบ ภงด.50/52/55"เกินกำหนดเวลา ต้องเสียค่าปรับ  
เตือนเรื่องค่าปรับ กรณียื่น ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา  
เคล็ด(ไม่)ลับในการใช้บริการสรรพากร Call Center  
เรื่องน่ารู้ก่อนยื่นแบบฯ ผ่านเน็ต  
การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นอัตราร้อยละ 7  
การขอคัดแบบแสดงรายการ  
"ขอคืนเงินภาษี” มีคำตอบ  
ประกาศข่าวสาร
Link หมายเลขโทรศัพท์ที่น่าสนใจ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Web Collaboration
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Web Chat
Contact Us สอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน
ติดต่อเรา
 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 

 

 ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง

 กด 131

 อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 กด 132

 ประเภทแบบ/กำหนดเวลา/สถานที่ยื่นแบบ

 กด 133

 แบบ ภ.ง.ด.1

 กด 1331

 แบบ ภ.ง.ด.2

 กด 1332

 แบบ ภ.ง.ด.3

 กด 1333

 แบบ ภ.ง.ด.53

 กด 1334

 แบบ ภ.ง.ด.54

 กด 1335

 แบบ ภ.ง.ด.1 ก

 กด 1336

 แบบ ภ.ง.ด.1 ก (พิเศษ)

 กด 1337

 แบบ ภ.ง.ด.2 ก

 กด 1338

 แบบ ภ.ง.ด.3 ก

 กด 1339

 การชำระภาษี

 กด 134

 ยื่นแบบเกินกำหนดเวลา

 กด 135

 การขอคืนภาษี

 กด 136

 -ฟังรายการซ้ำ

 กด *

 -กลับสู่เมนูก่อนหน้า

 กด 0

 -กลับสู่เมนูหลัก

 กด #

 

 

 

 

บริการด้วยใจ  ใส่ใจทุกคำถาม

RD Call Center

 

 

 

space
Last Update : Wednesday, February 20, 2008