ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


กำหนดเวลา สถานที่ และวิธีการชำระภาษี

       ประมวลรัษฎากรได้กำหนดแบบแสดงรายการภาษี เพื่อใช้ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ รวมถึงกำหนดเวลายื่นแบบ เพื่อเสียภาษีแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป ปรากฎดังตารางสรุป ดังนี้

          ตารางสรุปแบบ/กำหนดเวลายื่นของแต่ละประเภทภาษี
         ตารางสรุปสถานที่ยื่นแบบฯ เสียภาษี
         วิธีการชำระภาษี

clear-gif
Last update :
 Thursday, April 26, 2018

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161