ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เตือน “ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55” เกินกำหนดเวลา  ต้องเสียค่าปรับ

 

 

          นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55  จะต้องยื่นแบบฯ พร้อมทั้งชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี (โดยต้องยื่นเป็นประจำทุกรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม) หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เปรียบเทียบค่าปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้ 

 

                           1.  นิติบุคคล

                                1.1 กรณียื่นแบบฯ ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 1,000 บาท

                                1.2 กรณียื่นแบบฯ     เกิน  7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 2,000 บาท

 

                          2.  มูลนิธิหรือสมาคม  

                               2.1 กรณียื่นแบบฯ ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ    500 บาท

                               2.2 กรณียื่นแบบฯ    เกิน  7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับ 1,000 บาท

 

หมายเหตุ กรณีมีภาษีต้องชำระต้องเสียเงินเพิ่มอีกอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ จนถึงวันที่ยื่นแบบฯ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

RD Call  Center  1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

clear-gif
Last update :
 Wednesday, March 2, 2011

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161