ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

clear-gif
หน้า :: 1 : 2 :
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8315 วันที่ : 2 ตุลาคม 2552
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

เลขที่หนังสือ : กค 0702/8317 วันที่ : 2 ตุลาคม 2552
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและขายอาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : 0702/พ./8343 วันที่ : 5 ตุลาคม 2552
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายหุ้นในราคาทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8383 วันที่ : 6 ตุลาคม 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการซื้อหุ้นจากบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8489 วันที่ : 9 ตุลาคม 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8699 วันที่ : 20 ตุลาคม 2552
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินรายได้ของเทศบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8700 วันที่ : 20 ตุลาคม 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8739 วันที่ : 21 ตุลาคม 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดแปรสภาพเป็นบริษัท จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8805 วันที่ : 22 ตุลาคม 2552
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8806 วันที่ : 22 ตุลาคม 2552
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161