ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


clear-gif

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

clear-gif
หน้า : 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4256 วันที่ : 1 มิถุนายน 2552
2.

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีลดทุนจดทะเบียน

เลขที่หนังสือ : กค 0702/4283 วันที่ : 1 มิถุนายน 2552
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีสำหรับค่านายหน้าในการหาลูกค้าให้บริษัทประกันวินาศภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4298 วันที่ : 2 มิถุนายน 2552
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4353 วันที่ : 3 มิถุนายน 2552
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีความเสียหายเนื่องจากการประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4393 วันที่ : 4 มิถุนายน 2552
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4464 วันที่ : 5 มิถุนายน 2552
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4465 วันที่ : 5 มิถุนายน 2552
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดทำอุปกรณ์เพื่อการศึกษา บริจาคให้แก่สถานศึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4524 วันที่ : 8 มิถุนายน 2552
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีริบเงินค่าซื้อที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4895 วันที่ : 22 มิถุนายน 2552
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4899 วันที่ : 22 มิถุนายน 2552
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161