ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

 

 

        ด้วยสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีพบว่ามีการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีไม่เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร จึงสรุปประเด็นความผิดที่พบบ่อยให้ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี (ปรับปรุงข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๕)

 

 

รายละเอียดสรุปประเด็นความผิด>>

 

 

****************************

 

clear-gif
Last update : Sunday, June 11, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์