ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./189
วันที่ : 13 มกราคม 2552
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายการในใบสั่งซื้อสินค้า
ข้อกฎหมาย : มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ บริษัทฯ มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายทั้งใน และนอกประเทศ ในการดำเนินการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้ใบสั่งซื้อแบบใหม่ โดยระบุคำว่า "ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม" อยู่ในใบสั่งซื้อทุกฉบับ จึงขอทราบว่า ใบสั่งซื้อของบริษัทฯ ต้องระบุข้อความดังกล่าวหรือไม่
แนววินิจฉัย            เนื่องจากใบสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ไม่ใช่ใบกำกับภาษี ดังนั้น ใบสั่งซื้อสินค้าจึงไม่อยู่ในบังคับที่ต้องมีรายการตามที่กำหนดใน มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 72/36329
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161