ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล

รูปตรากรมสรรพากรกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน

เกี่ยวกับกรมสรรพากร
ห้องข่าว
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เรื่องภาษี
บริการข้อมูล
อ้างอิง
FAQ
 
เชิญชวนเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๕ รูป และ ตักบาตร เวลา ๗.๐๐-๘.๓๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ , เชิญชวนสมาชิกชมรมพุทธศาสตร์และข้าราชการกรมสรรพากรทุกท่าน นั่งสมาธิและหรือนั่งวิปัสสนา เจริญสติปัฏฐาน ณ ห้องพระชั้นสองอาคารห้องอาหารกรมสรรพากร เปิดให้บริการตั้งแต่ ๗.๐๐ - ๘.๓๐ น. และ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ตั้งแต่วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
space
Last update : Tuesday, July 12, 2011