ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4899
วันที่ : 22 มิถุนายน 2552
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย
ข้อกฎหมาย : มาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัทฯ ได้มีการจ้างงานชาวต่างชาติซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทแม่ที่ต่างประเทศมาทำงานในประเทศไทย โดยได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ ในประเทศไทย และได้รับเงินเดือนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศอีกด้วย บริษัทฯ จึงขอทราบว่า พนักงานชาวต่างชาติจะต้องนำเงินเดือนที่ได้รับจากบริษัทแม่ในต่างประเทศมารวมกับเงินเดือนเพื่อเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยด้วยหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีพนักงานชาวต่างชาติของบริษัทแม่เข้ามาทำงานให้บริษัทฯ ในประเทศไทย ชาวต่างชาติดังกล่าวจะต้องนำเงินได้ทั้งที่จ่ายจากบริษัทฯ และจากบริษัทแม่ในต่างประเทศมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยเพราะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย ไม่ว่าจะนำเงินได้ที่ได้รับจากบริษัทแม่เข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 72/36681
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161