ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
RD Camp ศัญจร

ข่าวปี 2552

   
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ "เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาระบบงานของกรมสรรพากร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรีย้ายที่ทำการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 ,
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน ย้ายที่ทำการ
ชะลอเงินก้อนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2553
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 แห่งใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2 แห่งใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฎร์บูรณะ แห่งใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 จะย้ายที่ทำการแห่งใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหินย้ายที่ทำการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม ย้ายที่ทำการใหม่
bullet รายละเอียดอัตราตำแหน่งว่าง ณ วันที่ 26 พ.ค. 2552 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bullet อัตราว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bullet ประกาศผลการคัดเลือก ผู้สนใจลงทุนในกิจการร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม (กาแฟสด)
bullet การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานสรรพากร ระดับปฏิบัติงาน bullet
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานสรรพากรระดับปฏิบัติงาน
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)
อัตราตำแหน่งว่างในการนำรายชื่อฯ
หน่วยงานกรมสรรพากรในเขตกทม. (ตามโครงสร้างใหม่)
รายละเอียดการเรียกบรรจุฯ ระดับ 3 ครั้งที่ 1/2549
ประกาศการขึ้นบัญชีฯ ระดับ 3 ครั้งที่ 1/2549 (เพิ่มเติม)
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง ปีภาษี 2551
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ย้ายที่ทำการใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 ย้ายที่ทำการใหม่
งานบริการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ย้ายที่ทำการใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท ย้ายที่ทำการใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ย้ายที่ทำการใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 ย้ายที่ทำการใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 ย้ายที่ทำการใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 ย้ายที่ทำการใหม่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ย้ายที่ทำการใหม่
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากกรมสรรพากร

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Saturday, January 7, 2017

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161