ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

รวมบทบัญญัติและอนุบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
ประมวลรัษฎากร (30 มาตรา)
พระราชกฤษฎีกา (1 ฉบับ)
กฎกระทรวง (2 ฉบับ)
ประกาศกระทรวงการคลัง (3 ฉบับ)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรทั่วไป (5 ฉบับ)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (10 ฉบับ)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 16ฉบับ)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ (2ฉบับ)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (1 ฉบับ)
ประกาศกรมสรรพากร (4 ฉบับ)
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. (3 ฉบับ)
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, July 5, 2010

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161